Rezervari hostel: Tel. +40 21 306 99 24 sau +40 745 120 963 rezervari@formenerg.ro

Home

Cursuri de formare

FORMENERG - S.A. este furnizor de formare profesională autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC)

Hostel Formenerg

FORMENERG ofera locuri de cazare în hostelul propriu, situat in centrul Bucurestiului

Inchiriere sali de curs

Oferim spre închiriere săli de curs dotate cu mijloace audio-video performante, internet wireless şi instalaţii de aer condiţionat, la tarife foarte avantajoase.

FORMENERG – S.A. este o societate eficientă, cu o experienţă de peste 48 de ani în domeniul formării profesionale, care a reuşit să se modernizeze şi să se adapteze cerinţelor clienţilor săi pe o piaţă tot mai dinamică, în continuă schimbare şi cu potenţial mare de creştere.

În prezent, există deja certitudinea că cea mai importantă resursă a societăţii o reprezintă capitalul uman. În complexitatea lui, acesta este un infinit izvor de posibilităţi evolutive pentru toţi actorii activi pe piaţa muncii, dar mai ales pentru cei care cunosc acest lucru şi acţionează direct în vederea valorificării lui. Acest fapt se poate realiza cu succes într-un mediu organizaţional numai în urma unui proces formativ valid, al cărui context de dezvoltare oferă spaţiul şi mijloacele necesare creşterii competenţelor profesionale.

ISO 9001 – 701C
ISO 37001 – 002AM

Certificare sisteme de management

Florin Pogonaru
Preşedinte
Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România

O solutie excelenta pentru compania dumneavoastra!

Potenţialul competitiv şi creativ al unei companii îl constituie oamenii săi şi felul în care ei sunt coordonaţi. Gestionarea lor eficienta reprezintă calea cea mai sigură pentru ca o companie să se dezvolte şi să evolueze. Iată argumentul pentru care instruirea în acest domeniu este esenţială, oricare ar fi nivelul managerial.

Formarea profesională a adulţilor în România constituie de mult timp o prioritate la nivel naţional. Astăzi, când România este ţară membră a Uniunii Europene, aceasta ar trebui să ofere un sprijin pentru mobilitatea europeană a persoanelor, element important al politicii europene.

Într-un univers tehnic în plină evoluţie, în care adaptabilitatea se impune, suntem profund convinşi de rolul indispensabil şi de neînlocuit al formării în conformitate cu standardele la care vor trebui să facă faţă organizaţiile, în vederea creşterii competitivităţii. Puternic ancorată în istoria sa, FORMENERG S.A. este în pas cu vremurile, printr-o continuă inovare a metodelor şi temelor sale, ascultând cu interes opiniile, propunerile şi speranţele clienţilor săi.

FORMENERG S.A. dispune de o echipă de specialişti cu competenţe profesionale şi manageriale confirmate precum şi de metode pedagogice verifcate, prestând activităţi de instruire în mod constant, adaptate în permanenţă ansamblului cerinţelor de formare profesională. În acelaşi timp, structura şi metodele FORMENERG S.A. sunt monitorizate şi evaluate de către ANC, fapt ce permite finalizarea programelor de instruire cu certificate recunoscute pe plan naţional şi internaţional.

Prin implicarea activă la aceste programe de training, participanţii îşi însuşesc rapid noi metode şi instrumente de lucru, îşi dezvoltă abilităţi "tehnice" dar şi dimensiunea umană, toate acestea constituind premisele creşterii performanţelor profesionale.

Prin vocaţia, competenţele, activităţile, personalul de care dispune, dar şi prin dotările de ultimă generaţie, FORMENERG S.A. dezvoltă şi împărtăşeşte cunoştinţe şi experienţă într-o serie de activităţi şi medii sociale prin cursurile sale de califcare şi specializare destinate managerilor, inginerilor, tehnicienilor şi muncitorilor din sectorul energetic, economiştilor, juriştilor şi altor categorii de profesionişti, aducându-şi astfel o contribuţie remarcabilă la calitatea produselor şi serviciilor clienţilor săi, în condiţiile unei dezvoltări durabile.

Rezervari hostel: Tel. +40 21 306 99 24 sau +40 745 120 963 rezervari@formenerg.ro