Informatii Interes Public - HG NR.583/2016


1). Legislatia in baza careia functioneaza societatea

  • Legea nr.31/1990
  • OUG nr.109/2011

2). Componenta CA si directori

Dragos FLORESCU CV - in functie din data 23.10.2018 - Afiliere - Remuneratie/Statut CA
Dragos ANDONI CV - in functie din data 23.10.2018 - Afiliere - Remuneratie/Statut  
Marta VICOL CV - in functie din data 23.10.2018 - Afiliere - Remuneratie/Statut  
Madalina Ioana DEACONESCU CV - in functie din data 23.10.2018 - Afiliere - Remuneratie/Statut  
Andreea Cristina STANCIU CV - in functie din data 23.10.2018 - Afiliere - Remuneratie/Statut  
Dragos FLORESCU CV - in functie din data 31.12.2018 - Afiliere - Remuneratie/Statut DG

Declaratiile de avere le gasiti aici

3) Procedura prin care s-a facut selectia membrilor CA si a directorului general, precum si revocarile din functiile respective in ultimii 3 ani si motivele revocarilor

Numirea membrilor CA s-a facut conform art. 1 (2) din Hotararea AGA nr. 7/2018.
Numirea directorului general s-a facut conform art. 1 (1) din Decizia CA nr. 13/2018.

4). Scrisoare de asteptari

Nu se aplica

5). Contract de mandat

6). Bugetul pentru investitii in fiecare dintre ultimii 3 ani financiari

-

7). Cheltuieli totale cu personalul in ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, traininguri sau formare profesionala, decontari si alte beneficii)

-

8). Datoriile societatii catre bugetul de stat, catre institutiile de creditare si catre partenerii comerciali

Nu exista datorii

9). Valoarea subventiei operationale primite de la bugetul de stat

Nu este cazul

10). Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de societate in interes public

Nu este cazul

11). Obiectivul de politica publica a societatii

Nu este cazul

12). Situatii de risc/ analiza de risc din domeniul de activitate al societatii

13). Declaratia de aderare la SNA 2016-2020

14). Planul de integritate al societatii (dezvoltat in concordanta cu ghidul de buna practica al OCDE privind controlul intern, etica si conformitatea) si mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate

15). Raport de audit extern

16). Raport anual agreat

in lucru