Electricieni – Sesiunea toamna 2023

Pregatire in vederea autorizarii/ reautorizarii electricienilor (gradul I si gradul II/ gradul III si gradul IV)

Tematica programelor de formare, respecta bibliografia de examen stabilita si publicata de ANRE pe pagina sa de internet.

In cadrul cursurilor mai sunt abordate: rezolvarea de probleme (exemple), teste, chestionare, simulare de examen, cât şi sesiuni de comentarii pe marginea legislaţiei/normativelor prezentate. 

Certificare: după finalizarea cursului, absolvenţilor le va fi înmânat Certificat FORMENERG, recunoscut de ANRE, FORMENERG S.A. fiind furnizor de formare profesionala avizat de ANRE, cu o experiență de peste 15 ani în susținerea acestor cursuri.

Pentru informaţii suplimentare, înscrieri şi programări vă puteţi adresa organizatorului de curs doamnei Nicoleta Carp (tel.: +40747224422, 021-306.99.99, mail: nicoleta.carp@formenerg.ro, instruire@formenerg.ro)

FORMULAR DE INSCRIERE: