O solutie excelenta pentru compania dumneavoastra!

Potenţialul competitiv şi creativ al unei companii îl constituie oamenii săi şi felul în care ei sunt coordonaţi. Gestionarea lor eficienta reprezintă calea cea mai sigură pentru ca o companie să se dezvolte şi să evolueze. Iată argumentul pentru care instruirea în acest domeniu este esenţială, oricare ar fi nivelul managerial.

Formarea profesională a adulţilor în România constituie de mult timp o prioritate la nivel naţional. Astăzi, când România este ţară membră a Uniunii Europene, aceasta ar trebui să ofere un sprijin pentru mobilitatea europeană a persoanelor, element important al politicii europene.

Într-un univers tehnic în plină evoluţie, în care adaptabilitatea se impune, suntem profund convinşi de rolul indispensabil şi de neînlocuit al formării în conformitate cu standardele la care vor trebui să facă faţă organizaţiile, în vederea creşterii competitivităţii. Puternic ancorată în istoria sa, FORMENERG S.A. este în pas cu vremurile, printr-o continuă inovare a metodelor şi temelor sale, ascultând cu interes opiniile, propunerile şi speranţele clienţilor săi.

FORMENERG S.A. dispune de o echipă de specialişti cu competenţe profesionale şi manageriale confirmate precum şi de metode pedagogice verifcate, prestând activităţi de instruire în mod constant, adaptate în permanenţă ansamblului cerinţelor de formare profesională. În acelaşi timp, structura şi metodele FORMENERG S.A. sunt monitorizate şi evaluate de către ANC, fapt ce permite finalizarea programelor de instruire cu certificate recunoscute pe plan naţional şi internaţional.

Prin implicarea activă la aceste programe de training, participanţii îşi însuşesc rapid noi metode şi instrumente de lucru, îşi dezvoltă abilităţi "tehnice" dar şi dimensiunea umană, toate acestea constituind premisele creşterii performanţelor profesionale.

Prin vocaţia, competenţele, activităţile, personalul de care dispune, dar şi prin dotările de ultimă generaţie, FORMENERG S.A. dezvoltă şi împărtăşeşte cunoştinţe şi experienţă într-o serie de activităţi şi medii sociale prin cursurile sale de califcare şi specializare destinate managerilor, inginerilor, tehnicienilor şi muncitorilor din sectorul energetic, economiştilor, juriştilor şi altor categorii de profesionişti, aducându-şi astfel o contribuţie remarcabilă la calitatea produselor şi serviciilor clienţilor săi, în condiţiile unei dezvoltări durabile.

Florin Pogonaru
Preşedinte
Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România

Hostel Formenerg ***

Va recomandam cursul:

Contact

Addresa: Bd. Gh. Sincai, Nr. 3, Sector 4, Bucuresti
Telefon: 021.306.99.00
Fax: 021.306.99.01
Cursuri:021.306.99.22
E-mail: secretariat@formenerg.ro
Date J40/2265/2002
inregistrare:RO14529126