ANUNȚ SELECȚIE COMISIE DE EVALUARE PLANURI DE AFACERI

In cadrul proiectului „BE SMART! Vino la START!” partenerii: FORMENERG S.A., Asociatia SMART PROJECTS si ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI ARGES vor selecta în perioada 01.09.2018-30.09.2018, 3 membrii ai comisiei de evaluare a planurilor de afaceri.  

Comisia de evaluare si selectie va fi alcatuita din: 
– Reprezentanti ai mediului de afaceri si ai patronatelor din aria de implementare a proiectului (Regiunea Sud Muntenia)
– Specialişti cu experienţă in domeniul antreprenorial

Condiţii de eligibilitate:
 Studii superioare 
 Experienţă de specialitate în “Activitati management/ administrare afaceri/ financiar bancare/ juridice” de minimum 6 ani.
 Disponibilitate pentru perioada în care se va desfăşura evaluarea și selecția planurilor de afaceri.
 Cunoştinţe lucru cu PC-ul (laptopul).

Competențe solicitate:
• Să cunoască Metodologia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri
• Să cunoască prevederile Ghidului Condiții generale și Ghidului Condiții specifice România Start Up Plus, precum si a corrigedumurilor aferente
• Analizarea datelor sau informațiilor (identificarea principiilor, rațiunilor economice și a realității informației prin scindarea datelor sau informațiilor în părți separate și invers)
• Utilizarea PC: MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet)
• Cunoașterea noțiunilor de bază despre evaluarea planurilor de afaceri;
• Să cunoască mediul de afaceri local și piața de desfacere

Persoanele interesate pot trimite pe email la proiecte@formenerg.ro CV-ul și documentele justificative corespunzatoare care dovedesc experiența cerută, însoțite de cel puțin o recomandare din partea unei asociații a mediului de afaceri sau unui patronat sau a unei camere de comerț și industrie din Regiunea Sud Muntenia. 

Persoanele selectate de pot participa la activitățile din cadrul proiectului dupa aprobarea de catre OIR POSDRU Sud-Muntenia.

Anexa: Metodologie Selectie Plan Afaceri Model CV- format europass