Auditor intern în sectorul public

Auditor intern în sectorul public

Tematică

Conceptul, principiile şi funcţiile auditului intern. Standardele internaţionale de audit intern. Organizarea şi dimensionarea funcţiei de audit public intern si relaţia acesteia cu alte forme de control. Carta auditului  intern şi Normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul entităţilor publice. Planificarea activităţii de audit public intern. Comitetele de audit intern. Auditul public intern în sistem de cooperare. Atestarea auditorilor interni din sectorul public.

Raportarea anuală a activităţii de audit public intern. Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern. Identificarea şi raportarea   iregularităţilor, precum şi a elementelor de fraudă şi corupţie. Metodologia de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate, de sistem şi al performanţei. Metodologia de derulare a misiunilor de consiliere. Metodologia de derulare a misiunilor de evaluare a activităţii de audit public intern. Tehnici, metode şi instrumente de audit utilizate în realizarea misiunilor de audit public intern, inclusiv eşantionarea. Supervizarea misiunilor de audit public intern. Organizarea şi funcţionarea controlului intern managerial în România, implementarea standardelor de control intern şi modele de control intern. Evaluarea sistemului de control intern managerial. Organizarea managementului riscurilor în entităţile publice şi     identificarea, evaluarea, tratarea, controlul şi monitorizarea riscurilor. Evaluarea procesului de managementul riscurilor. Guvernanta corporativă în entităţi şi întreprinderi şi Codurile de bună practică. Evaluarea procesului de guvernantă din entitatea publică. Contabilitatea publică, organizare, documente primare, contabile si de sinteză contabilă. Tehnici şi proceduri pentru reflectarea tranzacţiilor privind activele, capitalurile şi datoriile. Evaluarea activităţii financiar-contabile. Finanţe   publice, rol, funcţii, factori care influenţează volumul resurselor şi cheltuielilor publice. Elaborarea bugetului, execuţia bugetară, deficit bugetar şi datorie publică; necesităţi de finanţare. Evaluarea activităţilor specifice finanţelor publice. Management, concept, organizarea şi funcţionarea procesului, principii şi funcţii. Evaluarea sistemului decizional al entităţii publice. Utilizarea, funcţionarea, securitatea şi întreţinerea sistemelor de calcul. Utilizarea programelor informatice   pentru introducerea, prelucrarea, validarea, stocarea şi securitatea datelor. Evaluarea activităţii privind tehnologia informaţiei. Actele normative, actele juridice, elaborarea şi acţiunea în timp a acestora, acţiunile juridice şi căile de atac. Contractele, norma juridică, raportul juridic, răspunderea juridică, insolvenţa şi prescripţia. Evaluarea activităţii juridice.

Inscriere