Autorizare diriginti de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale

Tematică: Necesitatea şi oportunitatea ocupaţiei diriginte de şantier lucrări montaj Dotări Tehnologice Industriale – D.T.I. Atribuţii şi responsabilităţi. Legislaţie. Contractul FIDIC şi clauzele contractual aferente dirigintelui de şantier pentru lucrările de montaj al D.T.I. Prevenirea –reducerea riscurilor tehnologice. Accidentul tehnic. Cedarea. Avaria. Strategiile de prevenire şi combaterea avariilor majore. Obligaţii şi răspunderi ale factorilor implicaţi în calitatea lucrărilor de montaj al D.T.I. (investitori, executanţi, executanţi, valorificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia, experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari, proprietari, administrator şi utilizatori, activităţile de cercetare). Sistemul calităţii lucrărilor de montaj al D.T.I. Caietele de sarcini. Rol. Scop. Tipuri de caiete de sarcini. Conţinutul caietelor de sarcini. Gestionarea fondurilor investiţionale alocate. Documentaţia aferentă lucrărilor de montaj D.T.I. pe faze de proiectare. Devizul general. Structura devizului pe obiectiv. Devizul pe categorii de lucrări. Activităţi managerial privind devizul general. Actualizarea valorii totale a devizului general. Legislaţie. Elementele necesare cuantificării lucrărilor de montaj al D.T.I. Modificări ale proiectului pe parcursul realizării lucrărilor de montaj D.T.I. Monitorizarea şi controlul lucrărilor de montaj al D.T.I. Graficul general, anexă la contractul de execuţie a lucrărilor.

Inscriere