Curs (re)autorizare diriginti de santier lucrari montaj DTI

CL11 – Autorizare diriginţi de şantier lucrări montaj dotări tehnologice industriale

CL11-re – Reautorizare diriginţi de şantier lucrări montaj dotări tehnologice industriale

Durata: 5 zile autorizare, 2 zile reautorizare

Conditii participare:

 • experienţă profesională de minimum 6 ani în domeniul lucrărilor de montaj DTI;
 • studii tehnice superioare finalizate.

 

Date:

CL11 17.06-21.06.2024 – sediul FORMENERG

CL11-re 20.06-21.06.2024 – sediul FORMENERG

La cerere cursul poate fi organizat si in alte perioade.

Tarife:

CL11 – 1600 Lei + TVA 19%/cursant

CL11-re – 800 Lei + TVA 19%/cursant

Detalii curs:

 • Necesitatea si oportunitatea ocupatiei diriginte de santier lucrari montaj Dotari Tehnologice Industriale – D.T.I.
 • Atributii si responsabilitati.
 • Legislatie.
 • Contractul FIDIC si clauzele contractuale aferente dirigintelui de santier pentru lucrarile de montaj al D.T.I.
 • Prevenirea – reducerea riscurilor tehnologice.
 • Accidentul tehnic. Cedarea. Avaria.
 • Strategiile de prevenire si combaterea avariilor majore.
 • Obligatii si raspunderi ale factorilor implicati in calitatea lucrarilor de montaj al D.T.I. (investitori, executanti, valorificatori de proiecte, responsabili tehnici cu executia, experti tehnici de calitate si extrajudiciari, proprietari, administrator si utilizatori, activitatile de cercetare).
 • Sistemul calitatii lucrarilor de montaj al D.T.I.
 • Caietele de sarcini. Rol. Scop. Tipuri de caiete de sarcini. Continutul caietelor de sarcini.
 • Gestionarea fondurilor investitionale alocate.
 • Documentatia aferenta lucrarilor de montaj D.T.I. pe faze de proiectare.
 • Devizul general. Structura devizului pe obiectiv. Devizul pe categorii de lucrari. Activitati managerial privind devizul general. Actualizarea valorii totale a devizului general.
 • Legislatie.
 • Elementele necesare cuantificarii lucrarilor de montaj al D.T.I.
 • Modificari ale proiectului pe parcursul realizarii lucrarilor de montaj D.T.I.
 • Monitorizarea si controlul lucrarilor de montaj al D.T.I.
 • Graficul general, anexa la contractul de executie a lucrarilor.

Certificare: certificat de autorizare ca diriginte de şantier pentru lucrări de montaj DTI (emis de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului) şi parafă.

Acte necesare înscrierii la cursul CL11:

 • cartea de identitate
 • certificat de casatorie (pentru persoanele care si-au schimbat numele)
 • diploma de studii
 • certificate / diplome (de la alte programe de formare)
 • CV
 • Memoriu de activitate
 • Recomandari / adeverinte (in domeniul Dirigintelui de santier)
 • 3 poze 3×4

 

Documente: descarca formularul de inscriere

Cum va inscrieti? Doriti informatii suplimentare?

Nume: Monica Munteanu

Telefon: 0723 985 583

Email: monica.munteanu@formenerg.ro

Plata serviciilor se realizează prin ordin de plată, detalii disponibile în formularul de inscriere.7