Cariere

Alătură-te echipei FORMENERG –S.A., aplică pentru un post!  

FORMENERG – S.A.  este o societate  care oferă servicii de formare profesională  într-o continuă dezvoltare și modernizare.

Vrem să ne completăm echipa cu oameni creativi și ambitioși care vor să se dezvolte în carieră!

Selectie formatori

Domenii pentru care se face selecția de formatori:
1. Instruire pentru formarea profesionala a personalului operativ si a sefilor din statiile electrice
2. Tehnici moderne de conducere a statiilor electrice si de exploatare a echipamentelor din cadrul acestora
3. Sisteme de comandă–control în stații electrice
4. Exploatarea staţiilor electrice de inalta tensiune
5. Reţele electrice
6. Piata de energie
7. Sisteme de monitorizare si control si achizitii de date (SCADA)
8. Tehnici de operare, probleme actuale si lichidarea avariilor in SEN
9. Strategia energetică naţională și legislaţia europeană în domeniul energetic
10. Protecții și automatizări moderne în Sistemul Energetic Național
11. Metodologia AGILE

Selecție formatori – cerințe minimale:
• Experiență relevantă în domeniul propus
• Experienţă de trainer

Documente necesare:
• CV în format EUROPASS în limba română
• Diplomă de licență
• Alte diplome (doctorat, masterat etc.)
• Certificat de Formator (nu este obligatoriu pentru cadre universitare)

Forma de colaborare:
• Prin contract de antrepriza

Contact:
secretariat@formenerg.ro

Posturi vacante

Momentan nu exista posturi vacante. 

 

Istoric

Reponsabilitati principale:

– aplică legislatia in vigoare privind achizitiile publice;

– analizeaza licitatiile lansate si identifica cele care sunt compatibile cu profilul societatii;
– contribuie la intocmirea documentațiilor (tehnice) aferente licitatiilor la care participa societatea;

– comunica cu lectorii in vederea obtinerii documentelor de calificare;

– verifica documentele lectorilor;

– asambleaza oferta tehnica si financiara in vederea depunerii la autoritatea contractanta;

– sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu;
– sa raspunda la toate solicitarile venite din partea conducerii pentru indeplinirea unor sarcini conform fisei postului;
– sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;


Profilul candidatului;

 • Absolvent de studii  superioare cu diploma de licenta (alte cursuri de specializare profesionala reprezinta avantaj). Instruirile si autorizarile specifice reprezinta un avantaj;
 • Minim 5 ani de experiența
 • Cunoasterea MS Office la nivel avansat;
 • Bune cunostinte de limba engleza;
 • Experiența de lucru într-un mediu aflat într-o continuă schimbare;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Abilități de organizare și planificare;
 • Abilitatea de a lucra in echipa;
 • Abilități foarte bune de comunicare și prezentare
 

Reponsabilitati principale:

 • primirea, inregistrarea si repartizarea corespondentei in interiorul organizatiei;
 • ridicarea si expedierea corespondentei la destinatari;
 • inregistrarea hotararilor si deciziilor luate de conducre, aplicarea stampilei si repartizarea acestora la compartimentele firmei;
 • pastrarea stampilelor;
 • pastrarea si operarea in registrul cu evidenta delegatiilor din cadrul organizatiei;
 • pastrarea si operarea in registrul cu evidenta dispozitiilor conducerii;
 • primirea persoanelor care doresc sa ia legatura cu conducerea, asigurarea de protocol;
 • tinerea evidentei timbrelor postale;
 • asigurarea legaturilore telefonice in interiorul si exteriorul organizatiei;
 • primirea si transmiterea notelor telefonice;
 • tehnoredactare de documente.

 

Profilul candidatului:

 • Cunostinte de limba engleza;
 • Bune capacitati de analiza, sinteza, organizare, planificare si atentie la detalii;
 • Bune cunostinte ale pachetului MS Office;
 • Atitudine proactiva si responsabila;
 • Bune abilitati de comunicare si lucru in echipa;
 • Inalte standarde etice.
 

Reponsabilitati principale:

 • sa asigure incasarea banilor de la clienti si efectuarea platilor catre clienti
 • sa primeasca in mod corect numerarul pentru alimentarea casei
 • sa semneze registrul de casa de primire a numerarului
 • sa deschida si sa alimenteze casa
 • sa puna in functiune casa de marcat si POS-ul
 • sa calculeze dobanzile si comisioanele
 • sa scaneze produsele
 • sa comunice contravaloarea prroduselor / serviciilor catre clienti
 • sa inregistreze si sa realizeze prelucrarea informatiilor
 • sa realizeze operatiuni de casa
 • sa finalizeze tranzactia corect
 • sa realizeze operatii financiare si contabile
 • sa realizeze operatiuni de casa si plati in numerar
 • sa culeaga, colectioneze date contabile, financiare si alte date numerice
 • sa realizeze operatiuni financiare
 • sa aiba in vedere efectuarea de controale, revizii, interventii pentru eliminarea deficientelor si incidentelor aparute
 • sa aplice politicile companiei in relatiile cu clientii
 • sa pregateasca documentele financiare
 • sa ia initiativa cu privire la masurile corective in cazul aparitiei problemelor
 • sa se implice in optimizarea proceselor
 • sa verifice numerarul din casa de marcat pentru inchiderea zilei de lucru
 • sa predea corect numerarul din casa de marcat
 • sa semneze de predare in Registrul de casa
 • sa inchida casa de marcat si POS-ul
 • sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca
 • sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei
 • sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;

 

Profilul candidatului:

 • Persoana capabila sa lucreze atat individual, cat si in echipa;
 • Persoana entuziasta, organizata, responsabila, prezentabila, cu bune abilitati de comunicare;
 • Proactivitate si flexibilitate;
 • Amabilitate fata de clienti si colegi;
 • Foarte bune abilitati de ascultare;
 • Capacitate si dorinta de invatare;
 • Experienta pe un post similar reprezinta un avantaj;
 • Studii medii
 

Reponsabilitati principale;

 • Coordonează activitatea de elaborare a anexelor la contractele încheiate între Formenerg şi beneficiari.
 • Întocmeşte, pe baza centralizatoarelor de înscrieri, contractele comerciale cu beneficiarii de formare profesională.
 • Întocmeşte, pe baza referatelor justificative, contractele civile cu furnizorii de servicii de consultanţă pentru desfăşurarea activităţii de instruire.
 • Întocmeşte, pe baza cererilor aprobate, convenţiile de cazare cu beneficiarii de servicii de cazare.
 • Participă la negocierea şi perfectarea contractelor înaintate către beneficiari în colaborare cu consilierul juridic al societăţii şi directorul economic.
 • Menţine evidenţa contractelor în care este implicată organizaţia.
 • Participă ca membru în comisia de evaluare şi adjudecare a ofertelor de produse, lucrări şi prestări de servicii.

 

Profilul candidatului:

 • Studii superioare şi calificare economică
 • Este agreată experienţa şi în alte domenii
 • Sunt apreciate cunoştinţele generale şi de specialitate, facilitatea de a face faţă în societăţi de diferite niveluri ale culturii organizaţionale
 

Reponsabilitati principale:

Asigură administrarea bazei de date „Evidenţa cursanţilor”.

– Introduce cursanții și cursurile în baza de date a societății;

– Întocmește și transmite adrese rezervare/anulare cazare către unitățile hoteliere partenere;

– Întocmește Oferte de curs și le transmite clienților;

– Centralizează chestionarele de evaluare privind satisfacţia clienţilor FORMENERG-S.A.;

– Asigură introducerea chestionarelor şi centralizarea rezultatelor la cerere pe cale ierarhică;

– Întocmește situații pentru contabilitate în vederea facturării clientilor;

– Întocmește situații generate din baza de date a forumului societății;

– Studiază piața competitivă de formare profesională și propune noi programe de formare profesională;

– Promovează cursurile de formare profesională pe site- urile de socializare și site-ul oficial al societății;

– Răspunde de actualizarea informațiilor de pe site-ului oficial al societății;

– Comunică cu clienții (telefon, fax, e-mail);

 

Profilul candidatului:

– Studii superioare;

– Sunt apreciate cunoştinţele generale şi de specialitate, facilitatea de a face faţă în societăţi de diferite niveluri ale culturii organizaţionale.

Cunoaşterea unui procesor de texte pe PC;

– Prelucrarea datelor folosind program de calcul tabelar;

– Cunoaşterea unui program de editat prezentări.

– Prezenţă carismatică;

– Exprimare clară, cursivă, literară;