Expropriere pentru cauza de utilitate publica

Expropriere pentru cauza de utilitate publica

Tematica

Conceptul de proprietate. Domeniul public. Regimul juridic al proprietății publice. Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului în domeniul public. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. Dreptul de uzufruct. Dreptul de uz. Dreptul de abitație. Dreptul de servitute. Trăsături caracteristice ale domeniului privat al statului. Prevederi legale privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Condiții privind exproprierea bunurilor imobile. Utilitatea publică și declararea ei. Exproprierea și stabilirea despăgubirilor. Prevederi legale pentru optimizarea derulării lucrărilor aferente investițiilor publice. Etapele procedurii de expropriere. Drepturile și obligațiile titularilor de autorizații și de licență asupra proprietății terților în temeiul prevederilor Legii nr. 123/2012 a energiei. Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare potrivit prevederilor Legii nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv a Legii nr. 215/2018. Sistemul public de canalizare. Branșament de apă. Racord de canalizare. Ierarhia normelor juridice din România.

Inscriere