Expropriere pentru cauza de utilitate publica

Expropriere pentru cauza de utilitate publica

Tematica

Conceptul de proprietate.
Prevederi constitutionale ale dreptului de proprietate.
Notiunea de patrimoniu.
Dreptul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.
Regimul juridic al proprietatii publice.
Cazuistica.
Dezmembramintele dreptului de proprietate.
Legislatie.
Trasaturi caractcristice ale domeniului privat al statului.
Prevederi legale privind expropierea pentru cauza de utilitate publica; conditii, utilitatea publica si declararea ei; stabilirea despagubirilor.
Plata despagubirilor si punerea in posesie a expropriatului.
Prevederi legale in vederea optimizarii derularii etapelor de expropiere pentru investitii publice.
Drepturile si obligatiile titularilor de autorizatii si licente ANRE asupra proprietatilor tertilor.

Inscriere