Formator

Curs Formator -
autorizat ANC

Tematica

 1. Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesională a adulţilor
 2. Respectarea eticii şi a standardelor profesionale în formarea profesională a adulţilor
 3. Comunicarea şi relaţionarea în procesul de formare
 4. Dezvoltarea lucrului în echipa implicată în procesul de formare
 5. Gestionarea conflictelor
 6. Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulţilor
 7. Evaluarea competenţele iniţiale ale participanţilor la programul de formare profesională a adulţilor
 8. Organizarea activităţilor de formare
 9. Proiectarea activităţilor de formare
 10. Elaborarea instrumentelor de evaluare
 11. Realizarea activităţilor de formare teoretică
 12. Realizarea activităţilor de formare practică
 13. Gestionarea şi administrarea resurselor specifice procesului de formare
 14. Organizarea procesului de evaluare a participanţilor la programul de formare profesională a adulţilor
 15. Efectuarea evaluării şi furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare profesională a adulţilor
 16. Analiza şi comunicarea rezultatelor instruirii
 17. Aplicarea procedurilor de asigurare a calităţii activităţii de formare profesională a adulţilor
 18. Dezvoltarea personala continua a formatorului

Documente necesare inscrierii

 1. Cartea / Buletin de identitate
 2. Diploma de licență
 3. Certificat de naștere
 4. Certificat de căsătorie (pentru persoanele care si-au schimbat numele)

Se elibereaza Certificat de absolvire - FORMATOR - cod COR 242401

Inscriere