Informații de interes public – HG 583/2016

 1. Legislatia in baza careia functioneaza societatea
  • Legea nr.31/1990

 

2. Componenta CA si directori
Ioana Alexandra ANASTASIEICV Presedinte consiliu
Carmen Elena RADULESCUCVin functie din data 05.01.2023 Membru consiliu
Alexandru DINUCVin functie din data 05.01.2023Membru consiliu
Nicoleta-Alina BARBINTACVin functie din data 05.01.2023Membru consiliu
Ion POPACVin functie din data 05.01.2023 Membru consiliu
Lucian BICACVin functie din data 01.01.2023Director general
 
3. Procedura prin care s-a facut selectia membrilor CA si a directorului general, precum si revocarile din functiile respective in ultimii 3 ani si motivele revocarilor
Numirea membrilor CA s-a facut conform art. 1 (2) din Hotararea AGA nr. 1/2022.
Numirea directorului general s-a facut conform art. 1 (1) din Decizia CA nr. 10/2021.

 

4. Scrisoare de asteptari
Nu se aplica
5. Contract de mandat

6. Bugetul pentru investitii in fiecare dintre ultimii 3 ani financiari

7. Cheltuieli totale cu personalul in ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, traininguri sau formare profesionala, decontari si alte beneficii)
8. Datoriile societatii catre bugetul de stat, catre institutiile de creditare si catre partenerii comerciali
Nu exista datorii
9. Valoarea subventiei operationale primite de la bugetul de stat
Nu este cazul
10. Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de societate in interes public
Nu este cazul
11. Obiectivul de politica publica a societatii
Nu este cazul
12. Situatii de risc/ analiza de risc din domeniul de activitate al societatii
14. Planul de integritate al societatii (dezvoltat in concordanta cu ghidul de buna practica al OCDE privind controlul intern, etica si conformitatea) si mecanismul de sesizare al incidentelor de integritate
15. Raport de audit extern
16. Raport anual agreat