Legislaţia Uniunii Europene în domeniile energiei și mediului

Legislaţia Uniunii Europene în domeniile energiei și mediului

Tematică

  • Delimitări conceptuale: Principii şi libertăţi fundamentale. Legislaţia UE (clasificarea instrumentelor juridice ale Uniunii Europene) în domeniile energiei și mediului. Raportul dintre dreptul UE şi cel naţional. Privire specială aspra în domeniilor energiei și mediului. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a UE relevantă pentru domeniile energiei și mediului.
  • Aplicarea legislaţiei Uniunii Europene specifice energiei și mediului în dreptul naţional: Transpunerea actelor juridice ale UE. Implementarea actelor juridice ale UE. Monitorizarea aplicării actelor juridice ale UE.
  • Procedura de infringement – rezultat al nerespectării prevederilor actelor juridiceale UE. Trimitere specială la materiile energiei și mediului: Prezentarea etapelor procedurii de infringement

Pentru informatii suplimentare, inscrieri si programari va puteti adresa organizatorului de curs, doamnei Maria Monica Munteanu, (tel.: 0723.985.583).

FORMULAR DE INSCRIERE: