Manager îmbunătățire procese

Manager îmbunătățire procese

Tematică: Managementul proceselor. Indicatori pentru îmbunătățirea performanțelor proceselor. Coordonarea echipei de îmbunătăţire a proceselor. Gestionarea locului de muncă. Dezvoltarea personală continuă

Condiții de acces:absolvenți de studii superioare și experiență de lucru în managementul calității de minim 6 luni

Acte necesare înscrierii la curs (în copie):

 • Cartea / Buletin de identitate
 • Diploma de licență
 • Certificat de naștere
 • Certificat de căsătorie (pentru persoanele care si-au schimbat numele)

Competențe dezvoltate:

 • Gestionează dezvoltarea profesională personală
 • Elaborează programe de formare destinate personalului companiilor
 • Coordonează o echipă
 • Gestionează resurse
 • Motivează angajații
 • Identifică acțiuni de îmbunătățire
 • Stabilește obiective de asigurare a calității
 • Gestionează acțiuni corective
 • Oferă consultanță cu privire la îmbunătățirile în materie de eficiență
 • Gestionează obiectivele pe termen mediu
 • Identifică îmbunătățiri ale proceselor
 • Analizează procesele de afaceri
 • Analizează procesele de producție în vederea îmbunătățirii
 • Conduce optimizarea proceselor
 • Aplică managementul schimbării
 • Definește standarde organizaționale
 • Ține legătura cu managerii
 • Evaluează calitatea serviciilor
 • Analizează factorii interni ai societăților

Pentru informatii suplimentare, inscrieri si programari va puteti adresa organizatorului de curs, doamnei Maria Monica Munteanu, (tel.: 0723.985.583).

FORMULAR DE INSCRIERE: