Instalatori gaze naturale – Sesiunea toamnă 2023

Cursuri de pregatire in conformitate cu Ordinul nr. 182 din 21.10.2020 - Proiectare (PGIU, PGD) si Executie/ exploatare (EGIU, EGD) instalatii de gaze naturale

Tematica programelor de formare, respecta bibliografia de examen stabilita si publicata de ANRE pe pagina sa de internet.

In cadrul cursurilor mai sunt abordate: rezolvarea de probleme (exemple), teste, chestionare, simulare de examen, cât şi sesiuni de comentarii pe marginea legislaţiei/normativelor prezentate.

Certificare: după finalizarea cursului, absolvenţilor le va fi înmânat Certificat FORMENERG, recunoscut de ANRE, FORMENERG S.A. fiind furnizor de formare profesionala avizat de ANRE, cu o experiență de peste 10 ani în susținerea acestor cursuri.

Informații cu privire la conținutul dosarului, taxa de analiza a dosarului/examen si modelul de cerere, le puteți găsi/descărca de pe următorul link:

https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/informatii-de-interes-public/info-instalatori-gaze-naturale

Pentru informaţii suplimentare, înscrieri şi programări vă puteţi adresa organizatorului de curs doamnei Nicoleta Carp (tel.: +40747224422, 021-306.99.99, mail: nicoleta.carp@formenerg.ro, instruire@formenerg.ro).

FORMULAR DE INSCRIERE: