Patrimoniu, armonizare, evaluare și casare

Descriere/ tematică: valoarea patrimonială a întreprinderii, proprietatea publică, concesionarea proprietății publice, transmiterea fără plată a unor bunuri, zone de risc și dreptul de servitute și la acces, regimuri de amortizare, metode de evaluare patrimonială, casarea și valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, expropriere pentru cauză de utilitate publică cu justă despăgubire.

Pentru informatii suplimentare, inscrieri si programari va puteti adresa organizatorului de curs, doamnei Maria Monica Munteanu, (tel.: 0723.985.583).