Prevenirea declanșării procedurii de infringement împotriva României, în domeniului energiei și mediului

Prevenirea declanșării procedurii de infringement împotriva României, în domeniului energiei și mediului

Tematică: Noțiune. Cine poate formula o acțiune în constatarea încălcării unei obligații din Tratate, de către statele membre. Împotriva cui poate fi formulată acțiunea în constatarea încălcării unei obligații din Tratate, de către statele membre. Noțiunea de „încălcare a obligației”, potrivit art. 258 TFUE. Cauzele și modalitățile de declanșare a procedurii pentru constatarea încălcării obligațiilor din Tratate, de către statele membre. Procedura privind constatarea încălcării obligaţiilor din Tratate, de către statele membre. Studii de caz (jurisprudență relevantă) privind procedura de infringement declanșată împotriva României, în domeniul energiei/mediului. Obligațiile instituțiilor centrale și locale din România în materia prevenirii declanșării procedurii de infringement. Activitatea agentului guvernamental în reprezentarea României la CJUE, în procedurile de infringement.

Pentru informatii suplimentare, inscrieri si programari va puteti adresa organizatorului de curs, doamnei Maria Monica Munteanu, (tel.: 0723.985.583).

FORMULAR DE INSCRIERE: