Privește în viitor! POȚI FI ANTREPRENOR!

Documente curs

Documente proiect

Achizitii

Despre proiect

Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor

Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare

OS 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana

Cod Apel: POCU/82/3/7/Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana /7/Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana

Titlu proiect: „Priveste in viitor! POTI FI ANTREPRENOR!”

Cod SMIS: 106796

Durata: 36 de luni

Valoarea proiectului: 11.226.338,3 Lei

Beneficiar: Formenerg S.A.

Material de informare


FORMENERG S.A. in parteneriat cu Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale si Asociația pentru Dezvoltare Durabilă, Educație şi Sprijin Comunitar implementeaza proiectul „Priveste in viitor! POTI FI ANTREPRENOR!”.

Obiectivul proiectului

Cresterea gradului de ocupare prin sustinerea antreprenoriatului in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia prin masuri de formare antreprenoriala pentru 380 persoane, sustinerea infiintarii si dezvoltarii a 46 noi intreprinderi in domeniul non agricol in mediul urban, crearea de 92 noi locuri de munca durabile si de calitate, promovarea culturii si spiritului antreprenorial ca alternativa viabila de ocupare.

Proiectul vizeaza promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate prin acordarea de suport specializat pentru sustinerea infiintarii de intreprinderi sustenabile in zona urbana a Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, cu profil non-agricol, in baza subventionarii a 46 planuri de afaceri dintre care minim 10% vor propune masuri ce vor promova concret dezvoltarea durabila prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile, minim 10% vor propune masuri ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, minim 10% vor propune masuri ce vor promova concret inovarea sociala, minim 25% vor propune masuri ce vor promova concret utilizarea si calitatea TIC prin implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau executie de lucrari, minim 10% vor propune masuri ce vor promova concret consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii.

Despre Parteneri

Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale

Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale (ADCR) are ca obiective:

 • Dezvoltarea de structuri organizatorice şi functionale pentru sustinerea dezvoltarii spiritului antreprenorial în mediul rural;
 • Dezvoltarea de structuri organizatorice şi functionale pentru dobândirea de cunoştinte/abilitati, prin activitati de formare a persoanelor din mediul rural, pe categorii de vârsta, nivel educational în domenii de interes local;
 • Dezvoltarea de structuri organizatorice şi functionale pentru realizarea de servicii în domeniul social orientate pe categoriile de persoane defavorizate (persoane vârstnice, persoane cu handicap, copii, victime ale violentei domestice, şomeri, etc.);
 • Creşterea nivelului de informare al cetatenilor din mediul rural, în domenii diverse pentru diminuarea discrepantelor informationale dintre sat şi oraş;
 • Crearea cadrului adecvat pentru realizarea de schimburi de experienta şi colaborare cu structuri de la nivel national şi international;
 • Obtinerea de resurse financiare şi de alta natura din surse proprii sau atrase în vederea functionarii şi atingerii scopului propus.
 • Asociatia pentru Dezvoltare Durabila, Educatie si Sprijin Comunitar

  Asociatia are scop propus sprijinirea dezvoltării generale durabile naţionale din punct de vedere cultural, economic şi social; protecţia şi sprijinirea persoanelor şi categoriilor de persoane defavorizate social, bolnave sau cu dizabilităţi; promovarea incluziunii sociale a individului şi a egalităţii de şanse, a tratamentului egal şi nediscriminatoriu în societate a persoanei, sprijinirea reintegrării în societate a persoanelor care au fost victime ale consumului de droguri sau alcool ori a celor care au fost victime ale unor forme de violenţă sau ale reţelelor de trafic de fiinţe umane precum şi a persoanelor care au dificultăţi de reabilitare; reorientarea profesională şi integrarea socială a unor categorii defavorizate precum şi monitorizarea facilitării accesului acestora în societate, conform drepturilor ce le revin.


  Date de contact:
  Email: antreprenorsv@gmail.com
  Facebook: https://www.facebook.com/PrivesteInViitorPotiFiAntreprenor/  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României