Selectie formatori

Domenii pentru care se face selecția de formatori:
1. Instruire pentru formarea profesionala a personalului operativ si a sefilor din statiile electrice
2. Tehnici moderne de conducere a statiilor electrice si de exploatare a echipamentelor din cadrul acestora
3. Sisteme de comandă–control în stații electrice
4. Exploatarea staţiilor electrice de inalta tensiune
5. Reţele electrice
6. Piata de energie
7. Sisteme de monitorizare si control si achizitii de date (SCADA)
8. Tehnici de operare, probleme actuale si lichidarea avariilor in SEN
9. Strategia energetică naţională și legislaţia europeană în domeniul energetic
10. Protecții și automatizări moderne în Sistemul Energetic Național
11. Metodologia AGILE

Selecție formatori – cerințe minimale:
• Experiență relevantă în domeniul propus
• Experienţă de trainer

Documente necesare:
• CV în format EUROPASS în limba română
• Diplomă de licență
• Alte diplome (doctorat, masterat etc.)
• Certificat de Formator (nu este obligatoriu pentru cadre universitare)

Forma de colaborare:
• Prin contract de antrepriza

Contact:
office@formenerg.ro
mariana.croitoru@formenerg.ro