Electricieni – Sesiunea primăvară 2023

Pregatire in vederea autorizarii/ reautorizarii electricienilor (gradul I si gradul II/ gradul III si gradul IV)
Pregătire în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice

Tematica programelor de formare, respecta bibliografia de examen stabilita si publicata de ANRE pe pagina sa de internet.

In cadrul cursurilor mai sunt abordate: rezolvarea de probleme (exemple), teste, chestionare, simulare de examen, cât şi sesiuni de comentarii pe marginea legislaţiei/normativelor prezentate. 

Certificare: după finalizarea cursului, absolvenţilor le va fi înmânat Certificat FORMENERG, recunoscut de ANRE, FORMENERG S.A. fiind furnizor de formare profesionala avizat de ANRE, cu o experiență de peste 15 ani în susținerea acestor cursuri.

Pentru informaţii suplimentare, înscrieri şi programări vă puteţi adresa organizatorului de curs doamnei Nicoleta Carp (tel.: +40747224422, 021-306.99.99, mail: nicoleta.carp@formenerg.ro, instruire@formenerg.ro)

Informații cu privire la continutul dosarului, taxa de analiza a dosarului/examen si modelul de cerere, le puteti gasi/descarca de pe urmatoarele link-uri:

FORMULAR DE INSCRIERE: