Exigențe la elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții

Curs de perfectionare, conceput pentru o înțelegere mai profunda a cerințelor și metodologiilor implicate în elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru proiecte de investiții. La finalul cursului, vei avea cunoștințele și abilitățile necesare pentru a elabora documentații tehnico-economice corespunzătoare în contextul proiectelor de investiții, respectând cerințele legale și utilizând termenii și indicatorii specifici din domeniu.

Titlu/ Simbol curs: CL25 Exigențe la elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții

Durată: 3 zile

Locații și Date:

08.04-10.04.2024 – online

La cerere si pentru un grup de min 30 de participanti, cursul poate fi organizat si in alte perioade si locatii.

Tarif: 400 lei + TVA 19%/cursant

Lector: Ştefan Băncilă

Detalii curs:

Ierarhia normelor juridice din România. Locul documentațiilor tehnico-economice în activitatea investițională. Cazuistică. Legislație.

Semnificațiile unor termeni. Obiectiv / proiect de investiții. Obiect de investiții/ obiectiv / proiect mixt de investiție. Obiectiv / proiect major de investiții. Intervenții la lucrările existente. Investiție publică. Investitor. Beneficiar al investiției. Soluție tehnică. Durata de execuție a obiectivului de investiții.

Etapele de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor / proiectelor noi de investiții:

 1. Etapa I-a
  • Nota conceptuală (N. C.)
  • Tema de proiectare (T. P.)
 2. Etapa a II-a
  • Studiul de prefezabilitate (SPF)
  • Studiul de fezabilitate (SF) sau Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI).
 3. Etapa a III-a
  • Proiect pentru autorizarea / desființarea execuției lucrărilor
 4. Etapa a IV-a
  • Proiectul tehnic de execuție.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții. Indicatorii maximali. Indicatorii minimali. Indicatorii financiari. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții. Rolul soluțiilor tehnice și a măsurilor din expertiza tehnică. Executarea lucrărilor în primă urgență. Autorizarea de construire / desființare se emite în condițiile Legii nr. 50/1991. Dezvoltarea soluției tehnice recomandate prin Raportul de expertiză tehnică.

Certificare: absolvenţilor le va fi înmânat Certificat FORMENERG

Documente: descarca formularul de inscriere

Cum va inscrieti? Doriti informatii suplimentare?

Nume: Monica Munteanu

Telefon: 0723 985 583

Email: monica.munteanu@formenerg.ro

Plata serviciilor se realizează prin ordin de plată, detalii disponibile în formularul de inscriere.

Vă așteptăm cu entuziasm să vă alăturați cursurilor noastre!