Graficul general de realizare a investițiilor

Curs de perfectionare, despre cum planifici, monitorizezi și controlezi etapele și componentele unui proiect de investiții, utilizând un grafic general detaliat. La acest curs, vei dobândi competențe esențiale în gestionarea graficului general de realizare a investițiilor, respectând legislația în vigoare și aplicând noile concepte în managementul proiectelor.

Titlu/ Simbol curs: FC117 – Graficul general de realizare a investițiilor

Durată: 3 zile

Locații și Date:

24.04-26.04.2024 – online

La cerere si pentru un grup de min 30 de participanti, cursul poate fi organizat si in alte perioade si locatii.

Tarif: 400 lei + TVA 19%/cursant

Lector: Ştefan Băncilă

Detalii curs:

Graficul general de realizare a investiției reprezintă eșalonarea fizică a lucrărilor de investiții / intervenții. Graficul Gantt. Importanța esențială a respectării GRAFICULUI convenit la realizarea lucrărilor. Cazuistică. Legislație.

Elemente de bază la achiziția lucrărilor de execuție. Nivelul maxim al volumului de cheltuieli – INDICATOR MAXIMAL aprobat, reprezentând valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv fără TVA, din care construcții-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general. Indicatorii minimali. DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

H.G. nr. 907/2016, art. 7, alin. (6). În situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici este necesară refacerea corespunzătoare a documentației aferente aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori.

Noi concepte în managementul realizării investițiilor:

  • Monitorizarea sau ”fuga” după timp;
  • Despre costuri sau ”fuga” după bani;
  • Mentenanța sau ”fuga” după clienți.

Atribuirea contractelor de achiziții publice de lucrări. Legislație. Cazuistică. Contractul FISIC. H.G. nr. 1/2018.

APLICAȚIE:

  • Graficul general de realizare a investiției publice – ANEXĂ a Contractului convenit de ambele părți: investitorul/beneficiarul și antreprenorul/executantul. Formularul F6 din H.G. nr. 907/2016, ANEXA 106.
  • Verificarea lucrărilor executate. Monitorizarea progresului lucrărilor. Prevederi contractuale privind prevenirea / soluționarea neînțelegerilor. Cazuistică din activitatea investițională internă și internațională. Recunoașterea și decontarea lucrărilor executate.

Certificare: absolvenţilor le va fi înmânat Certificat FORMENERG

Documente: descarca formularul de inscriere

Cum va inscrieti? Doriti informatii suplimentare?

Nume: Monica Munteanu

Telefon: 0723 985 583

Email: monica.munteanu@formenerg.ro

Plata serviciilor se realizează prin ordin de plată, detalii disponibile în formularul de inscriere.

Vă așteptăm cu entuziasm să vă alăturați cursurilor noastre!