Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal - Formare generală

Tematică: Legislaţie. Definiţii. Categorii de date cu  caracter personal. Principii privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Modalităţi de prelucrare a datelor cu caracter personal şi drepturile persoanei vizate, în cadrul activităţilor specifice ale sistemului de coordonare, gestionare şi control al FESI. Evaluarea impactului asupra protecției datelor cu caracter personal. Măsuri/instrumente/proceduri aplicabile la nivel naţional şi European şi interdependenţa lor în domeniul specific FESI. Respectarea cerinţelor privind datele informatice şi securitatea sistemelor informatice, inclusiv. Incidenţa asupra funcţionalităţii MYSMIS. Consecințele nerespectării prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)

Inscriere