Gestionarea și arhivarea documentelor

Gestionarea și arhivarea documentelor

Tematică

Terminologie. Cadrul legislativ care guvernează procesul de prelucrare a documentelor. Circuitul documentelor în cadrul unei organizaţii şi prelucrarea acestora. Depunerea documentelor la compartimentul de arhivă. Selecţionarea documentelor. Depunerea documentelor spre păstrare permanentă la Arhivele Naţionale. Condiţiile de păstrare si depozitare a arhivei. Personalul responsabil cu arhiva la creatorii și deținătorii de documente. Folosirea documentelor. Administrarea arhivelor electronice.

Inscriere