Managementul deșeurilor

Managementul deșeurilor

Tematică

  1. Impactul deșeurilor asupra mediului
  2. Aspecte legislative privind gestionarea deșeurilor gestionarea deșeurilor
  3. Colectarea deșeurilor
  4. Transportul deșeurilor
  5. Tratarea deșeurilor
  6. Reciclarea deșeurilor
  7. Valorificarea deșeurilor reciclate
  8. Eliminarea deșeurilor
  9. Măsuri pentru reducerea impactului asupra mediului
Inscriere